Majetkové narovnání

Biskupství hospodaří na 18 tisících hektarech lesa

Ostrava (pas) - Již více než rok uplynul od termínu, ve kterém mohly církve a náboženské společnosti požádat o navrácení svého nemovitého majetku. Ostravsko-opavská diecéze podala podle Zákona o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi celkem 346 výzev. V průběhu minulého roku začal stát postupně vydávat jednotlivé lesní a zemědělské pozemky.

Rozhovor s gen. vikářem Mons. Martin Davidem na téma majetkového narovnání na Proglasu

Radio Proglas odvysílalo rozhovor s generálním vikářem Mons. Martin Davidem na téma majetkového narovnání. V rozhovoru s redaktorem Antonínem Žolnerčíkem vysvětluje generální vikář podstatu majetkového narovnání i nejčastější otázky v této souvislosti kladené. Dotýká se také aktuálního průběhu narovnání v Ostravsko – opavské diecézi, způsobu hospodaření s navráceným majetkem i finanční náhradou.

Biskup rozeslal věřícím dopis, ve kterém informuje o majetkovém narovnání

znakbiskupaOstrava- Biskup František Václav Lobkowicz se obrací na věřící své diecéze dopisem, ve kterém blíže osvětluje dopady majetkového narovnání na ostravsko – opavskou diecézi. Dopis je distribuován do všech 276 farností diecéze tak, aby se dostal k co největšímu počtu věřících. S ohledem na dvojjazyčnost některých farností je dopis k dispozici také v polštině.

Nové hospodaření Ostravsko-opavské diecéze počínaje rokem 2014

Ostrava – Na přelomu listopadu a prosince proběhla čtyři setkání ekonomických rad farností s vedením diecéze. Smyslem setkání bylo představit základní principy a výhledy hospodaření diecéze a farností po majetkovém narovnání. Prezentace použitá při těchto setkáních je k dispozici ke stažení zde.

Diecéze požádala o 22 tisíc hektarů lesů

Téma církevních restitucí hýbalo mediální i politickou scénou celý loňských rok. Generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David trpělivě celý rok odpovídal novinářům na jejich otázky, které se stále točí okolo majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi. Hned na začátku roku 2014 jsme generálnímu vikáři položili několik otázek také za redakci OKNA.

Jste zde: Home Majetkové narovnání