Biskupství

biskupstvibudovaBiskupství - kurie - je úřad, který uskutečňuje poslání biskupa. K zajištění úkonů, vyplývající z církevních i světských zákonů, zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním svého poslání. Biskupský úřad je svrchovaný církevní úřad, který uskutečňuje poslání biskupa. Hlavním posláním je šíření víry v Boha a křesťanských životních hodnot. Náplní práce biskupství je každodenní starost o chod a rozvoj církevního života. Biskupství dohlíží na vedení farností, zajišťuje přípravu a podporu duchovních při výkonu služby, zabezpečuje správu a obnovu církevního majetku potřebného k vlastní činnosti. Nedílnou součástí je také podpora aktivit zaměřených na pastoraci dětí, mládeže, rodin a sociální problematiku. Biskupství je rovněž zřizovatelem školských zařízení a Diecézní charity ostravsko-opavské.

 

Jste zde: Home Biskupství